U bevindt zich hier: Home
Waar komt het nieuwe Dorpsplein?


Donderdag 15 december 2011 is de gemeente begonnen met het bouwrijp maken van het Soesterbergse Dorpsplein.

Ondanks verzet van vele Soesterbergers in zienswijzen, bezwaarschriften en in de 'klankbordgroepen', wordt hiermee het gemeentelijk voornemen uit 2002 om te bouwen OP het Dorpsplein ipv er omheen alsnog doorgedrukt.

Voor de bouwrijpmaking is, opnieuw onder protest van de Soesterbergers, besloten tot kappen van vitale, fraaie en beeldbepalende bomen, waaronder vier monumentale platanen.

De door de gemeente voorgespiegelde 'inhaalslag' en 'vitalisering' blijkt steeds meer in feite een volbouw-slag te zijn. Feit is in elk geval, dat Soesterberg inmiddels haar Dorpshuis, Dorpsplein, en binnenkort ook haar Evenemententerrein verloren heeft, zonder enig uitzicht op tenminste vergelijkbare of betere alternatieven.Bomenkap

Klik hier voor filmpje Dorpsplein

 

Evenemententerrein: 29 april 2015: antwoorden college

Interview Radio Soest D o r p s h u i s

Interview Radio Soest Evenemententerrein

Basiskennis

Babbelbox I

Babbelbox II

Babbelbox III

Babbelbox IV

Babbelbox V

Babbelbox aan tafel

Babbelbox op TV

Babbelbox op TV (deel 2)

Sponsors