U bevindt zich hier: Home arrow Vereniging - Stichting arrow IJsbaan - Evenemententerrein
IJsbaan PDF Afdrukken E-mail

IJsvereniging Soesterberg

 

http://www.ijsvereniging-sberg.hyves.nl/

 

Toen in november 1982 de jaarlijkse onderscheiding van SOESTERBERGS BELANG werd uitgereikt aan de ijsvereniging ,als blijk van waardering, is ook meteen de mascotte gegeven. Het kon niet beter, een ijsbeertje met linten op schaatsen, als beeld van de jeugd.

Bij de oprichtings vergadering in CAFE  'T CENTRUM  in februari 1964 waren er al 100 leden. Na jaren van overleg met de GEMEENTE kon er geschaatst worden op het laatste gedeelte van de Antonie van Leeuwenhoeklaan. Het was een proef van het door het GEMEENTEBESTUUR genoemde "krabbelbaantje" voordat er een definitieve plek zou worden aangewezen voor een ijsbaan.

In 1970 mocht er gebruik worden gemaakt van het trainingsveld van VOETBALVERENIGING SOESTERBERG aan de Kampweg. Dit had nogal wat voeten in aarde. Eerst moest de grond van het veld worden verwijderd, dan folie leggen en de grond weer terug met dijkjes zodat er water op bleef staan. Dan wachten op KONING WINTER .In het voorjaar alles in omgekeerde volgorde zodat er weer een trainingsveld te gebruiken was. Na drie jaar mocht het veld van HOOFD PLANTSOENENDIENST gemeente Soest permanent als ijsbaan worden gebruikt.

De toenmalige WIJKRAAD was echter van mening dat het nieuw aan te leggen Sportpark aan de Kerklaan een geschiktere locatie was . Na twee jaar overleg is de STICHTING LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT van mening dat dit niet het geval is en wordt er nagegaan of het bestaande baantje kan worden opgeknapt. Het GEMEENTBESTUUR reageert negatief op uitbreidingsplannen. Niets doen, alles is onzeker.

In maart 1983 is het GEMEENTEBESTUUR in principe bereid medewerking te verlenen om bestaande bebouwing te vernieuwen. Maar het blijkt toch niet te passen in bestemmingsplan Eggermonde II. Er mag alleen tijdelijke bebouwing.

Tot in 1998 wordt besloten een multifunctioneelplein aan te leggen. Er moet een STICHTING BEHEER SPORT- EN SPELTERREIN SOESTERBERG komen, die het plein moet beheren. Dit wil niet van de grond komen.

In 2000 staat de ijsvereniging alleen, maar als in november 2003 de benodigde vergunningen rond zijn kan het terrein benut worden voor vele doeleinden. De bestaande bebouwing wordt opgeknapt en gelegaliseerd. Er komt opslagruimte in de vorm van containers. Uitbreiding kan niet omdat de grond gereserveerd moet blijven voor toekomstige plannen.

In januari 2004 zijn de eerste gesprekken met de GEMEENTE omtrent de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen van het evenemententerrein.

In het jubileumjaar 2007 zijn er vele gebruikers van het terrein met vele activiteiten. Het is een echt multifunctioneelplein. 25 jaar na uitreiking van de mascotte, het altijd jeugdige ijsbeertje, doet de vereniging eer aan de ijsbeer. De ijsbeer altijd actief, vrij tolerant, leeft van restjes, geen hardloper maar gaat door.

In overleg met het GEMEENTEBESTUUR is besloten, na 30 jaar onzekerheid, om per 1 april 2009 het terrein niet meer te gebruiken.De ijsvereniging gaat een nieuwe tijd tegemoet.

 

Evenemententerrein: 29 april 2015: antwoorden college

Interview Radio Soest D o r p s h u i s

Interview Radio Soest Evenemententerrein

Sponsors